Fredagsracerne

HUSK: Møde 5. oktober kl. 11.00 i klublokale

Efter ønske fra flere sider har vi ændret de faste ugentlige ture fra tirsdag til fredag. Vi starter kl. 09.30 fra Henning Jørgensen. Efter sommerferien vil vi vurdere hvad ændringerne har betydet for antal deltagere på turene.

Ændringer sendes ud på mail og facebook.

Afhængig af vejr og øvrige træningsdage kan vi køre om tirsdage, men det vil blive informeret på sms og facebook.

Ruter, længder og fart aftales hver gang, og vil være afhængig af fremmødte. Vi er nu 2 grupper af fredagsracer. For den hurtige gruppe, der består af ryttere fra hold A, B og C, er en normal tur på ca. 25+ km/t og 45 til 70 km, så vi er hjemme igen kl. ca. 12.00. For den lidt langsommere gruppe, der består af ryttere fra hold D og E  er en normal tur på max 25km/t og på 35 til 40 km, og forventet hjemkomst kl. ca. 11.30. Når form og vejret tillader det, kan der blive længere ture. Om vinteren kan ture blive kortere og mødetid kan blive ændret. Det vil normalt blive aftalt på forhånd.
De eneste krav er selvfølgelig en hjelm, racer og det gode humør.

Tirsdagsracerne 1