Holdkaptajner

Vi kører med faste holdkaptajner.

Det er så meningen at det er dem der suverænt bestemmer hvor og hvordan holdet skal køre.
Alle opfordres dog stadig til at komme med input til ruter.
Vi starter ud med følgende kaptajner, der kan komme yderligere til i løbet af sæsonen.

A

B

C

D

E

F

G

Snit 33+
Per Trans

Snit 32-33
Hold B1
Preben Sørensen
Stephen De Boyett

Snit 30-32
Hold B2
Hans Peter Thomsen

Snit 29-30
Hold C1
Svend Gunnar Barslund
Ole K Andersen
Jan Andreasen
Eigil Sørensen

Snit 28-29
Hold C2
Jens Thomsen
Holger Madsen
Gerhard Vestergaard
Poul Bilberg

Snit 27-28
Hold C3
Jørn Bylov
Leif Rasmussen
Frits Amtoft

Snit 24-27
Jørn Søndergaard
Johannes Østergaard
Niels Nielsen

Snit 21-24
Henny Munksgaard
Knud Poulsen

Snit 18-21

Snit -18
Ove Jacobsen

Regler for kaptajn rollen

1. Færdselsreglerne skal overholdes.
a. Vi kører altid kun to og to, ingen overhaling i tredje position op ad bakker. Den enkelte skal holde sin plads i holdet.
b. Ved stop på grund af defekt etc. trækker man ind i rabatten på den rigtige side. Gør ikke stop på toppen af en bakke.
c. Ved defekt bliver 1 – 2 hos den uheldige, og de øvrige i gruppen kører frem, vender og kører tilbage og samler op.

2. Planlæg turen hjemmefra.
a. Se efter vinden, undgå så vidt muligt at køre ud i modvind eller stærk sidevind. Vinden lægger sig ofte når turen går hjemad.

3. Overhold gruppens gennemsnits fart.
a. Overhold gruppens normale gennemsnitsfart. Hvis man fra start har planlagt højere fart rykkes der en gruppe op.
b. Moderat fart ved start, så man bliver varmet rigtig op, de første 5 – 10 km.
c. Se efter nye medlemmer og hold øje med om ham/hende. Fortæl eventuelt om tegn og råb, så de vender sig til holdkørsel.
d. Pas på farten ikke blive presset op, ”hvis han kan så kan jeg også” vil ofte presse farten op.
e. Skift eventuelt hvem der kører sammen, så det ikke er to ”stærke”, der presser tempoet op.

4. Når to eller flere hold fra samme gruppe følges ad skal der holdes tilstrækkelig afstand af hensyn til den øvrige trafik.
a. Vælg eventuelt en anden rute eller en af grupperne kører en lille sløjfe på ruten.
b. Den stærkeste gruppe kører sidst.

5. Holdinddeling
a. Få holdene inddelt i tilpas størrelse ved start og tydelig markering af kaptajn.
b. Ryk en gruppe op hvis der køres for ”hurtigt”.
c. Vær opmærksom på ”signaler” og sæt farten lidt ned så der ikke skal laves opsamling eller ventes på de sidste for ofte.
d. Hvis holdet er for stort bør der deles i to hold på et passende sted, så den øvrige trafik ikke seneres.

6. Kør med omtanke og vis hensyn til den øvrige trafik, så er der plads til alle og vi får en god tur.
a. Vær forudseende, lad være at tage nogen risiko.

Disse små regler skulle gerne være med til at vi alle syntes det er dejligt at komme ud at cykle. Kør med omtanke og vis hensyn til den øvrige trafik, så er der plads til alle og vi får en god tur. Vær forudseende, lad være at tage nogen risiko.