HovedbestyrelsenNordvesthallenBadmintonCykel Motion Fitness FodboldGymnastikHandicapsportHåndboldOldboysSkytte afd.TennisVolley

 

TCM yder tilskud til cykelture i ind og udland efter følgende regler:1.      Der skal være min. 10 deltagere til arrangementet for at det udløser tilskud.

2.      Der skal være tale om et åbent arrangement, hvor alle medlemmer kan deltage.

3.      Arrangementetlægges op påTCM’s hjemmeside og tilmelding skal ske via vores
         tilmeldingssystem i Conventus.

4.      Klubbens kasserer laver regnskabet i Conventus og alle bilag sendes til vedkommende.


Hvem kan tage initiativ?

Det kan et af TCM’s udvalg eller et enkeltmedlem, som får en god idé.

 

Tilskuddets størrelse

Ved endagsture med start og mål udenfor Herning Kommune gives et tilskud på 100 kr. pr. deltager

Ved flerdagsture i Danmark eller udlandet gives et tilskud på:

 

A: 1 overnatning                                      200 kr. pr. deltager.

B: 2 eller flere overnatninger                   400 kr. pr. deltager.

 

Tilskud til A eller B kan hvert medlem kun få 1 gang om året.

Det er en forudsætning at medlemmet har betalt kontingent for det år arrangementet finder sted samt foregående år.

Tilskuddets størrelse afhænger til enhver tid af klubbens økonomiske situation, hvorfor tilskudsreglerne gælder indtil andet, meldes ud.

 

Ansøgning

Til bestyrelsens sendes en mail med følgende oplysninger: Arrangementets tidspunkt art, pris, eventuelt max. antal deltagere, bestyrelsen skal så herefter godkende arrangementet.

 

Betingelser

Det er en betingelse at deltagerne cykler i klubbens klubtrøje. Undtagelse er nye medlemmer, der ikke har haft mulighed for køb af klubtøj.

 

En lille historie

Bestyrelsen vil gerne, at du/I, giver lidt tilbage i form at turbeskrivelse/historie til klubbens hjemmeside, Facebook eller evt. til Herning Folkeblad.

 

Øvrige tilskud

Har du en idé til et andet arrangement for at styrke det sociale sammenhold, kan du sende en ansøgning til klubbens bestyrelse, som vil behandle ansøgningen på næste bestyrelsesmøde.

Skal klubben yde tilskud skal arrangementet være cykelrelateret.

 

 

Sæsonstart

Klubben betaler for suppe efter træningen.

 

Klubmesterskab

Klubben betaler bespisning i form af en burgerbolle eller lignende.

 

Stjerneløb

Klubben betaler bespisning i form af biksemad eller lignende.

 

Klubfest

Der ydes en underskudsgaranti på op til 12.000 kr.

 

Morfars julestue

Der ydes en underskudsgaranti på op til 1.500 kr.

 

Klubtøj

150 kr. pr. del

 

KM godtgørelse

2 kr. pr. kilometer

 

 

 


 

- Hjemmeside udvikling og design: eventa.dk