HovedbestyrelsenNordvesthallenBadmintonCykel Motion Fitness FodboldGymnastikHandicapsportHåndboldOldboysSkytte afd.TennisVolley


TCM yder tilskud til cykelture i ind og udland efter følgende regler:


 

 

1.      der skal være min 10  deltagere til arrangementet for at det udløser tilskud

    2.      der skal være tale om et åbent arrangement, hvor alle medlemmer kan deltage

3.      arrangementet skal slåes op på TCMs hjemmeside og tilmelding skal ske via vores
   tilmeldingssystem i Conventus

4.      deltagergebyret + tilskud afregnes til initiativtageren, som sørger for betaling af
   arrangementet

5.      initiativtager sørger for at sende et regnskab til klubbens kasserer


 

Hvem kan tage initiativ

Det kan et af TCMs udvalg eller et enkeltmedlem, som får en god idé

Tilskuddets størrelse i

Ved endagsture med start og mål udenfor Herning Kommune gives et tilskud på 100 kr pr. deltager

Ved flerdagsture i Danmark eller udlandet gives et tilskud på:

A: 1 overnatning                 200 kr. pr. deltager

B: 2 eller flere overnatninger 400 kr. pr. deltager

Tilskud til A eller B kan hvert medlem kun få 1 gang om året

Det er en forudsætning af medlemmet har betalt kontingent, for det år arrangementet finder sted, samt det foregående år.

Tilskuddets størrelse afhænger til enhver tid af klubbens økonomiske situation, hvorfor tilskudsreglerne gælder indtil andet evt. meldes ud.


Så længe tilskuddet ligger inden for de beskrevne regler og rammer, skal der ikke søges om tilskuddet.
Men til klubbens kasserer sendes følgende oplysninger: arrangementets art, pris, evt. max antal deltagere, initiativtagers reg.nr. og kontonummer til afregning.

Betingelser

Det er en betingelse at deltagerne cykler i klubbens klubtrøje.
Undtagelse er nye medlemmer, der ikke har haft mulighed for køb af klubtøj
.

En lille historie

TCMs bestyrelse ser gerne, at du/I som deltager med tilskud, giver lidt tilbage i form at turbeskrivelse/historie til klubbens hjemmeside, til TIF Bladet eller til Herning Folkeblad.

Øvrige tilskud

Har du en idé til et andet arrangement for at styrke det sociale sammenhold, kan du sende en ansøgning til klubbens bestyrelse, som vil behandle ansøgningen på næste bestyrelsesmøde.

Sæsonstart

Klubben betaler for suppe efter træningen

Klubmesterskab

Klubben betaler bespisning i form af en burgerbolle eller lign.

Stjerneløb

Klubben betaler bespisning i form af biksemad eller lignende.

Klubfest

Der ydes en underskudsgaranti på op til 10.000 kr.

Morfars julestue

Der ydes en underskudsgaranti på op til 1.500 kr.

Klubtøj

150 kr. pr. del

KM godtgørelse

2 kr. pr. kilometer

 

 - Hjemmeside udvikling og design: eventa.dk